Meer over Stichtelijk Woord

Breek met uw zondige leven!

Lezen: Handelingen 19:1-20

‘Velen…brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid.’

Handelingen 19:19m

Elisa was volop bezig met zijn arbeid met de ploeg op het land, toen de Heere God hem door Elia liet roepen tot het ambt van profeet. Alles werd opeens rigoureus anders. De zoon van Safat brak met zijn verleden, hij verliet de boerderij om Elia te volgen in de dienst des Heeren. Openlijk gaf hij uitdrukking aan de grote verandering, die in zijn leven gekomen was: van zijn landbouwwerktuigen maakte hij een altaar, waarop hij runderen offerde (1 Kon. 19:19-21).

Een vergelijkbare situatie vond plaats in Efeze. De heidenen aldaar, die de Zone Gods in het geloof als hun Zaligmaker mochten omhelzen, legden er getuigenis van af, dat zij met hun zondige verleden hadden gebroken. En ook zij maakten een brandstapel, die op de grens stond tussen een eertijds en een nu, tussen het verleden en heden. Hun voorheen hooggewaardeerde toverboeken gaven zij aan de vlammen prijs. Het was een afscheid van de afgoderij en tegelijk een dankoffer aan Hem, Die hen uit hun ijdele wandeling verlost had.

Is er in uw leven ook al een breuk geslagen door de opzoekende genade des Hemels? En rookt de houtmijt, waarin u – niets slechts éénmaal, maar telkens weer – datgene werpt wat de oude mens lief is, maar God niet kan behagen? Bij alles wat u moet afwijzen, zullen stellig ook boeken en tijdschriften zijn, die vergif in uw geest druppelen. Dat de Heere u geven wil al deze ijdele en zondige bezigheden in Zijn Naam en in Zijn Kracht ver van u weg te slingeren.

 

Wend, wend mijn oog van d' ijdelheden af;
Verlevendig mijn hart door Uwe wegen;
Dat mij 't betreen dier paden vreugd verschaff'.
 

Ds. E. van Meer

sept/oktober 2023

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023