Meer over Stichtelijk Woord

GENADE-TIJD

Lezen: Psalm 111

’Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.’

Psalm 90:12

 

Mozes, de man Gods, legt ons in dit psalmvers twee gebeden op de lippen; zij zijn zeer gepast bij het begin van een nieuw kalenderjaar.

Het eerste gebed is: “Leer ons onze dagen tellen”.

Op de ons toegemeten levenstijd moeten wij niet minder zuinig zijn dan op ons geld. Geen dag, geen uur kunnen wij nog eens overdoen, maar wel krimpt met iedere slingering van de klok het heden der genade voor ons in, en wel nadert bij elke klop van ons hart de grote eeuwigheid, waarin ons lot onherroepelijk is beslist. Hoe roekeloos vergeten wij, zowel jongeren als ouderen, deze onweersprekelijke waarheid. Daarom klimme in ons op de smeking, dat de Heere ons wil leren de tijd uit te kopen en recht te gebruiken.

En het tweede gebed is: “Dat wij een wijs hart bekomen”.

Van nature zijn wij dwazen op geestelijk gebied, hoeveel vernuft en verstandelijke kennis wij op ander terrein ook tonen te bezitten. Een wijs hart vraagt naar de Heere en Zijne sterkte, bouwt op Christus en Zijn volbrachte werk, zoekt de leiding en verlichting des Geestes.

Want … een wijs hart leert zichzelf kennen als zwak, onkundig, zondig en des doods schuldig. Een wijs hart krijgt eigen inzicht, eigen kunnen, eigen vroomheid te wantrouwen, om in afhankelijkheid op te zien naar Hem, Die Zijn volk nooit begeeft noch verlaat.

Dat wij het nieuwe jaar zó mogen in- en doorgaan, Hem tot eer!

 

Ds. E. van Meer

januari / februari 2022

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022