Meer over Stichtelijk Woord

VERDRUKKING VAN DE KERK

Lezen: Openbaring 2:8-17

’En gij zult een verdrukking hebben van tien dagen.’

Openbaring 2:10m

 

De Koning der Kerk voorzegde aan Zijn volk te Smyrna de dingen, die stonden te gebeuren. De gemeente zou aan duivelse aanslagen bloot staan; enigen zouden in de kerker worden geworpen; een verdrukking van tien dagen zouden de tegenstanders van de Waarheid ontketenen. Dit alles was geen zaak van vreugde.

Nochtans ontbraken de bemoediging en vertroosting des hemels niet. De Heere wist immers, wat er gebeuren zou. Hij zou door de gang van zaken niet verrast en niet in verwarring gebracht worden. Jawel, onder Zijn toelating ging satan tot de aanval over, naar Zijn beschikking werd de gemeente beproefd, maar niet langer dan het aantal dagen door de Heere verordend.

En daarbij behoefde voor de getrouwen het resultaat der benauwenissen niet onzeker te zijn: de kroon des levens wachtte hen.

Bedrukten, bedroefden, wat wij mochten opmerken geldt voor alle Sionieten. Uw last ligt in de handen van de Koning, al maakt Hij u de toekomst niet bekend. Hij heeft de lengte van uw kruisweg bepaald, de hoogte van uw kruisheuvel gemeten, de zwaarte van uw kruispaal gewogen, om u straks in Zijn gunst een kroondrager te maken. In die weg is de Borg voorgegaan.

Staat er dan naar, Hem te mogen navolgen: door nood en dood naar ’t morgenrood, en onder ’t kruis naar Huis!

 

Ds. E. van Meer

november / december 2021

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Fijn dat u onze website bezoekt! Vandaag is het zondag en wij wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Voor ons is de zondag een rustdag, een opdracht en een geschenk, waar we dankbaar voor zijn. Daarom is onze website op zondag gesloten. We zien u graag op een andere dag terug als bezoeker van onze website.