Meer over Kerkvoogdij

Algemeen

Het beheer van de stoffelijke belangen van onze gemeente is toevertrouwd aan het college van kerkvoogden. Zij verricht haar taken onder bijstand en onder toezicht van het college van notabelen. Deze twee colleges vormen samen de kerkvoogdij. Het beheren van het stoffelijke is ook een geestelijke zaak, maar geen ambtelijk werk.

 

De Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp wordt beheerd volgens het model 'vrij beheer'. Dat wil zeggen dat de kerkvoogdij een apart college is en niet onder de kerkenraad valt. Wel is belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de kerkenraad en kerkvoogdij. Minstens twee keer per jaar is er een gecombineerde vergadering, zonodig vaker.

 

College van kerkvoogden:

Het college van kerkvoogden bestaat uit drie leden.  De kerkvoogden worden door de notabelen gekozen uit de stemgerechtigde lidmaten.

De kerkvoogdij draagt onder andere zorg voor:

 • de kerkelijke gebouwen en het gebruik daarvan

 • -  uitvoeren van het personeelsbeleid waaronder het uitbetalen van het salaris van de predikant

 • -  financiële administratie waaronder het vaststellen van de begroting en de      jaarrekening van de gemeente

 • -  uitgifte collectemunten

 • -  geldwerving (collecten, vrijwillige bijdrage etc.)

 • Kerkvoogden:

 • Dhr. B.H. Schut  (secretaris)

 • Dhr.  A. Verheul  (administrateur)

 • Dhr. J. Waaijenberg  (voorzitter)

 

College van notabelen:

Het college van notabelen bestaat uit zes leden. De notabelen worden worden gekozen in een besloten vergadering van stemgerechtigde mannelijke lidmaten.

Het college van notabelen heeft o.a. de volgende taken:

 • - het toezicht op het door de kerkvoogden gevoerde beleid

 • - de verlening van bijstand op kerkvoogdelijk terrein

 • - de verkiezing van kerkvoogden

 • - het controleren van de jaarekening en het vaststellen van de begroting

 

Notabelen:

 • Dhr. J. van Beek
 • Dhr. H. Beumer
 • Dhr. H. Jansen (voorzitter)
 • Dhr. W. van Leijenhorst
 • Dhr. H. Pater
 • Dhr. J. van Ravenhorst (secretaris)

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2023