Meer over Kerkvoogdij

Financiƫle aspecten van geld geven aan de kerk

Uw gaven voor de Heere en Zijn dienst komen uit het hart. Voor de een is dat het penningsken van de weduwe en voor de ander zijn het grotere bedragen. Als de Heere het wil zegenen mag het ingezet worden voor de groei van Zijn Koninkrijk.

 

Het Nederlandse belastingstelsel kent ook diverse voordelen en voorwaarden t.a.v. het schenken van geld aan een kerkelijke instelling. Op deze pagina vindt u informatie over de ANBI status van HHG Harskamp, de mogelijkheid voor het testamentair vermaken en ook de kenmerken en voordelen van het systeem van collectemunten. 

  • © hersteld hervormde kerk 2023