Meer over Kerkvoogdij

Kerkgebouw, verenigingsgebouw en pastorie

Kerkgebouw

Geschiedenis

Het kerkgebouw van de HHG Harskamp is ontworpen door Architectenbureau Huls te Staphorst. In mei 2007 is er een aanvang genomen met de bouw. Op zaterdag 19 april 2008 mocht er in het nieuwe kerkgebouw voor het eerst Gods Woord gepredikt worden.

Zitplaatsen

Het kerkgebouw heeft 450 zitplaatsen. Met uitzondering van enkele gereserveerde zitplaatsen zijn de zitplaatsen vrij.

Parkeren

Als kerk beschikken wij over een eigen parkeerplaats. Deze bevindt zich achter de kerk en is te bereiken via de Hooibrinkweg.

Verenigingsgebouw

Alle kerkelijke aktiviteiten, die naast de erediensten worden georganiseerd, worden, tenzij anders vermeld, gehouden in ons verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer'. Dit gebouw bevindt zich aan de achterzijde van de kerk.

Pastorie

Geschiedenis

De pastorie is in 2012 gebouwd mede met hulp van vele vrijwilligers. De pastorie is in dezelfde stijl gebouwd als de kerk.

Adres

De pastorie bevindt zich naast het kerkgebouw aan de Harderwijkerweg 9, 6732 EP Harskamp

  • © hersteld hervormde kerk 2023