Meer over Kerkvoogdij

Collectemunten

Er wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van  collectemunten. Omdat giften voor goede doelen aftrekbaar zijn voor de belastingen, kan dat een  belastingvoordeel opleveren voor degene die gebruik maakt van deze munten. Gemiddeld genomen bedraagt de belastingteruggave ongeveer 40%.

Er worden vier verschillende soorten munten gebruikt, namelijk munten van €0,65,  van €1,30, van €2,60 en van €6,50. Iedere muntsoort heeft een andere kleur.

 

Collectemunten bestellen:

 

Om praktische redenen worden de munten in eenheden van €65,00 verstrekt. Er kan gekozen worden uit:

De munten zijn het hele jaar door te bestellen door €65,00( of een veelvoud hiervan) over te maken

  • - 100 munten van €0,65, kleur rood

  • - 50 munten van €1,30, kleur blauw

  • - 25 munten van €2,60, kleur geel

  • - 10 munten van €6,50, kleur groen

  •  

  • De munten zijn het hele jaar door te bestellen door €65,00 (of een veelvoud hiervan) over te maken onder  vermelding van uw naam, uw adres en de gewenste bestelling( bijvoorbeeld 100 van €0,65 en/of 50 van €1,30 enzovoort ).

  • Het bankreningnummer is:

  • NL12 RABO 01238 97939 ten name van collectemunten HHG Harskamp

 

De bestelde munten worden bij u thuis bezorgd. Het bankafschrift kan worden gebruikt als wettig bewijsmiddel voor de belastingteruggave.

  •  

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023