Meer over Kerkenraad

Algemene informatie

Ambten
De kerkenraad geeft geestelijk leiding aan de gemeente.
In de kerkenraad zijn drie ambten vertegenwoordigd: de predikant, de ouderlingen en de diakenen.
Wanneer de kerkenraad van onze gemeente compleet is, bestaat deze uit negen ambtsdragers: een predikant, vier ouderlingen en vier diakenen. 
De kerkenraadsvergaderingen worden geleid door de predikant. De scriba is tevens preekregelaar.


Kerkenraad

Predikant Ds. A. Vlietstra    predikant@hhg-harskamp.nl

Ouderling M.W. Dekker
Ouderling L. Hol (scriba)    scriba@hhg-harskamp.nl
Ouderling T. Ploeg
Ouderling B. Schut

Diaken C. van Ee
Diaken W.J. van Ginkel
Diaken A.J. van de Kieft     diaconie@hhg-harskamp.nl
Diaken  H. Pater

 

 

Kerkbode

Vanuit de kerkenraad wordt de uitgave van een Kerkbode verzorgd, welke meest om de twee weken verschijnt. Voor abonnementen kan contact opgenomen worden met de administrateur van de Kerkbode: kerkbode@HHG-Harskamp.nl.
 

Verantwoordelijkheid kerkenraad

De verantwoordelijkheid van de kerkenraad strekt zich uit over diverse gebieden. Voor verschillende zaken heeft de kerkenraad de directe zorg; ook zijn er taken die gedelegeerd zijn aan gemeenteleden. De volgende onderdelen vindt u uitgewerkt op de subpagina's:

  1. diaconie;
  2. kerkdiensten;
  3. catechese;
  4. zondagsschool;
  5. verenigingen;
  6. ouderenwerk;
  7. wijkverdeling;
  8. zendingscommissie.

  • © hersteld hervormde kerk 2023