Meer over Kerkenraad

Zendingscommissie

De zendingscommissie is er om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en gestalte te geven aan de zendingsopdracht: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen’ (Markus 16 : 15). Om de nodige gelden bijeen te brengen worden er collecten gehouden en kerkdiensten belegd. Jaarlijks op de eerste zaterdag in juli belegt men in Harskamp een landelijke zendings- en ontmoetingsdag waarop zowel ’s morgens als ’s middags sprekers voorgaan.

Contact persoon is de scriba. scriba@hhg-harskamp.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024