Meer over Kerkenraad

Verenigingen

Meisjesvereniging 'Hadassa'

Deze vereniging is bedoeld voor meisjes van 9 tot en met 12 jaar. De verenigingsavonden zijn één keer in de twee weken op dinsdagavond in verenigingsgebouw "Eben-Haëzer". Deze avond begint om 19.00 uur en om 20.45 wordt de avond afgesloten. Een groepje van twee meisjes maakt de inleiding naar aanleiding van een gedeelte uit de Bijbel. Meestal  wordt er een thema gekozen waaraan  het hele seizoen aandacht wordt besteed. Bij deze inleiding maken ze ook zelf vragen. Deze vragen worden door de andere meisjes gemaakt en in de groep besproken. Na de pauze wordt er geknutseld of een leuk spel gedaan.

Jongensvereniging 'Jonathan'

Jongensvereniging "Jonathan" is er voor jongens van 10 tot 12 jaar. Elke veertien  dagen komt men op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer'. Twee jongens maken een inleiding over een gedeelte uit de Bijbel en lezen die voor. Daarna wordt het met de hele groep besproken. Na de pauze wordt er gezellig geknutseld of een spel gedaan.

Jeugdvereniging -16 'Obadja'

Dit is de vereniging voor jongens en meisjes van 12 tot en met 15 jaar. Zij komen bijeen op vrijdagavond om de veertien dagen in verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer'. Om 19.45 wordt begonnen met het zingen van een psalm en gebed. Om 21.30 wordt de avond afgesloten. Alle leden maken om de beurt een inleiding over een gedeelte uit de Bijbel en bedenken daar vragen bij die in groepjes worden besproken. Na de pauze wordt er een spel, quize of gezelschapsspel gedaan.

Jeugdvereniging +16 'Sela'

Jongeren vanaf circa 16 jaar zijn welkom op de jeugdvereniging. De verenigingsavonden zijn op vrijdagavond om de 14 dagen in verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer'. Begonnen wordt met het zingen van een psalm en gebed. Daarna komen de notulen van de vorige vergadering aan de orde. Vervolgens wordt gezamelijk het hoofdstuk uit de Bijbel gelezen, waarover één van de leden een inleiding en/of bijbelstudie heeft voorbereid. Nadat deze is voorgelezen, volgt er een bespreking in groepjes. Daarna is er pauze. Hierna wordt een spel, quiz of gezelschapsspel gedaan of wordt een vrij of actueel onderwerp behandeld. De verenigingsavond begint om 20.00 uur en gestreefd wordt om te eindigen om 22.00 uur.

Vrouwenvereniging 'Weest Getrouw'

De vereniging vergadert om de veertien dagen op donderdagavond in verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer' van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.Een belangrijk deel van de avond wordt gevuld met een Bijbelstudie en gespreksvragen. Een keer per jaar wordt er een reisje gemaakt.

Mannenvereniging 'Onderzoekt de schriften'

De mannenvereniging komt eenmaal per maand op woensdagavond bijeen in verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer'. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en eindigen om circa 22.00 uur. Zoals de naam van de vereniging al uitdrukt, is het doel Gods Woord nader te onderzoeken. Een van de leden maakt (op vrijwillige basis) een inleiding en daarna volgt de algemene bespreking in de groep.Evenals vorig jaar zijn er ook dit jaar geen bijeenkomsten van de mannenvereniging.

 

De contactpersoon voor alle verenigingen is diaken A.J. van de Kieft.  voorzittercentraalverband@hhg-harskamp.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024