Meer over Kerkenraad

Ouderenwerk

In de maanden september tot en met mei belegt de kerkenraad in 'Eben-Haëzer' maandelijks een contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden. In de regel verzorgt de eigen predikant deze bijeenkomst. De inhoud van het programma betreft de behandeling van een Bijbelgedeelte en een principieel onderwerp. De Kerstbijeenkomst wordt bij toerbeurt verzorgd door één van de jeugdverenigingen. Eén keer per jaar wordt een reisje gemaakt.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023