Meer over Kerkenraad

Giften

Giften

De belastingdienst heeft een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) afgegeven waaronder ook de Hersteld Hervormde Kerk valt. Dat betekent dat giften aan de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Harskamp aftrekbaar zijn voor de belasting.

Testamentaire beschikkingen

Zij die bij testamentaire beschikking de diaconie van de kerk wensen te gedenken, kunnen dit doen aan: Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp. Indien het legaat voor een bepaald doel bestemd is, verzoeken wij u dit te vermelden. Uw notaris kan u van verdere informatie voorzien.

  • © hersteld hervormde kerk 2023