Meer over Kerkenraad

Giften

Giften

De belastingdienst heeft een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) afgegeven waaronder ook de Hersteld Hervormde Kerk valt. Dat betekent dat giften aan de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Harskamp aftrekbaar zijn voor de belasting.

Testamentaire beschikkingen

Zij die bij testamentaire beschikking de diaconie van de kerk wensen te gedenken, kunnen dit doen aan: Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp. Indien het legaat voor een bepaald doel bestemd is, verzoeken wij u dit te vermelden. Uw notaris kan u van verdere informatie voorzien.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Fijn dat u onze website bezoekt! Vandaag is het zondag en wij wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Voor ons is de zondag een rustdag, een opdracht en een geschenk, waar we dankbaar voor zijn. Daarom is onze website op zondag gesloten. We zien u graag op een andere dag terug als bezoeker van onze website.